You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći 1% na KSM

1% na KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, powołało do istnienia „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”, która jednocześnie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Fundacja została założona w celu szerzenia i upowszechniania chrześcijańskich wartości, w szczególności wspierania działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. Działalność fundacji ma również obejmować kształtowanie i przygotowywanie młodzieży do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego angażowania się w życie społeczne i obywatelskie, propagowanie postaw patriotycznych. Ponadto celem fundacji jest m.in. przygotowywanie młodzieży do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwijanie zainteresowań i talentów młodych ludzi.

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” będzie prowadzić swoją działalność m.in. przez organizowanie obozów, szkoleń, warsztatów, zawodów sportowych, konferencji, sympozjów itp. Dla KSM z naszej diecezji zostało utworzone specjalne subkonto, które umożliwi finansowanie z funduszy fundacji KSM-u naszej diecezji. Wpłaty zgromadzone na danym subkoncie będą przeznaczone w 50% na działalność ogólnopolską KSM i koszty administracji fundacji, natomiast drugie 50% będzie do dyspozycji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji. Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. W odpowiednich rubrykach wpisujemy Numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM ZAMOŚĆ

 

Copyright © 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.