You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći I Ogólnopolski Konkurs wiedzy o św. Stanisławie Kostce i bł. Karolinie

I Ogólnopolski Konkurs wiedzy o św. Stanisławie Kostce i bł. Karolinie

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE dzieci i młodzież w roku szkolnym 2018/2019 (karta zgłoszeniowa, regulamin oraz literatura)

Konkurs w formie testu (należy zgłosić szkołę i uczniów do konkursu przesyłająć kartę zgłoszeniową)

Nauczyciele religii do dnia 25 września 2018 r. zgłaszają dyrektorowi szkoły uczestników eliminacji szkolnych.

Do dnia 2 października 2018 r. dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną do koordynatora konkursu zgłoszenie szkoły (wzór pisma – załącznik nr 1).

1. SP klasy VII, VIII i III Gim

2. Szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs literacko-plastyczny (przesłanie prac jest jednocześnie zgłoszeniem danej szkoły i uczniów do Konkursu)

1. SP klasy I-III (tylko plastyczny)

2. SP klasy IV-VI (plastyczny i literacki)

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej

REGULAMIN KONKURSU 2018-2019

Karta zgłoszeniowa do pobrania (załącznik nr 1)

Zgoda na udział w Konkursie

Koordynator Diecezjalny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Stanisław Książek

tel.: 693771444

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres do wysyłki prac literacko-plastycznych klas SP I-III i IV-VI

KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ul. Wyszyńskiego 5 (lub Zamoyskiego 1)

22-400 Zamość

"Konkurs plastyczny 2018"

I.Etap szkolny

1.Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z regulaminem konkursu.

2.Szkoła przekazuje wszystkim uczniom informacje o organizacji,i zasadach udziału w konkursie.

3.Nauczyciele religii do dnia 25 września 2018 r. zgłaszają dyrektorowi szkoły uczestników eliminacji szkolnych.

4.Do dnia 2 października 2018 r. dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną do koordynatora konkursu zgłoszenie szkoły (wzór pisma – załącznik nr 1).

5.Zadania na eliminacje szkolne konkursu zostaną przesłane w dniu konkursu na adres e-mail podany przez szkołę w zgłoszeniu.

6.Eliminacje szkolne konkursu przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację i przebieg konkursu.

7.Etap szkolny we wszystkich szkołach odbywa się 16 października 2018 roku.

8.Uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu.

9.Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

10.Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów zakwalifikowanych do Etapu Diecezjalnego przewodniczący komisji szkolnej przekazuje do Koordynatora diecezjalnego dzień po eliminacjach szkolnych.

11.Do eliminacji diecezjalnych z testu wiedzy o życiu bł. Karoliny Kózkói św. Stanisława Kostki kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali 75% (lub min. trzech najlepszych uczniów ze szkoły).

Program  merytoryczny konkursu

Uczniowie biorący udział w konkursie winni wykazać się wszechstronną wiedzą z życia, męczeńskiej śmierci i dzieł powstałych pod patronatem bł. Karoliny Kózkówny oraz wiedzą z życia i drogi powołania św. Stanisława Kostki.

Zakres wiedzy i umiejętności: znajomość podstawowych faktów biograficznych i dziejów kultu bł. Karoliny i św. Stanisława Kostki.

Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podanej literaturze.

  1. 1.Szkoła podstawowa kl. VII –VIII i kl. III Gimnazjum

Konkurs realizowany w formie pisemnej.

LITERATURA:

Eliminacje szkolne:

1.Józef Trytek, Córa Tarnowskiej Ziemi – błogosławiona Karolina Kózkówna, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013.

2.Ks. Janusz Cegłowski, Święty Stanisław Kostka – wczoraj i dziś, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007.

3.Inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej związane z 25. rocznicą istnienia KSM w diecezji: www.ksm.zamojskolubaczowska.pl

4.Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [wprowadzenie i I rozdział] https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Konkurs realizowany w formie pisemnej.

Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podanej literaturze

LITERATURA:

Eliminacje szkolne:

1.Józef Trytek, Córa Tarnowskiej Ziemi – błogosławiona Karolina Kózkówna,  Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013.

2.Ks. Janusz Cegłowski, Święty Stanisław Kostka – wczoraj i dziś, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007.

3.Inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej związane z 25. rocznicą istnienia KSM w diecezji: www.ksm.zamojskolubaczowska.pl

4. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [wprowadzenie i I rozdział] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0

Copyright © 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.