You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći Panel dyskusyjny TOŻSAMOŚĆ

Panel dyskusyjny TOŻSAMOŚĆ

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji zamojsko-lubaczowskiej organizuje otwarty, bezpłatny panel dyskusyjny: "Tożsamość wczoraj – była, dziś – może jest, jutro czy będzie?" połączony z pokazem filmu „Tożsamość 1918 – 2018”. Pani Anna wraz z J.E. ks. Biskupem Mariuszem Leszczyńskim będą gośćmi panelu dyskusyjnego, który będzie miał miejsce 12 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu w godz. 9.50-12.00.

Głównym celem projektu jest propagowanie patriotyzmu, kształtowania postaw i wzorców oraz zachowań pro obywatelskich, wzmocnienie poczucia wspólnoty, narodu oraz świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o otwartą dyskusję i autentyczne wydarzenia oraz przykłady z życia. Jest to nasz plan na uczczenie Rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chcemy mówić o tożsamości narodowej w konkretnym kontekście miejsca, sytuacji i grupy osób.

Celem projektu jest dotarcie do różnych środowisk przede wszystkim ludzi młodych z przekazem bohaterów filmu pn. „Tożsamość 1918-2018”. Film stanowi jedynie pretekst i płaszczyznę do dalszej dyskusji na temat naszej tożsamości narodowej i naszego ogromnego dziedzictwa narodowego oraz sposobów myślenia  o tożsamości narodowej w kontekście przyszłości.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Copyright © 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.