You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći Warsztaty i Kurs Lidera

Warsztaty i Kurs Lidera

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Liderów Środowiska Młodzieży w Zamościu!

 

W latach 2018-2020 odbywa się 10 edycji szkoleń, mających na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez tworzenie zorganizowanego środowiska młodych. Uczestnicy szkoleń liderskich są wyposażani w warsztat z zakresu przywództwa, organizacji życia społecznego w oparciu o wszystkie sfery życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Program szkoleń liderskich

 • Rola Lidera w upowszechnianiu wiedzy i informacji nt. ochrony środowiska
 • Komunikacja interpersonalna w procesie formułowania pozytywnego przekazu projektów społecznych i ekologicznych
 • Doskonały Plan – „Planowanie” strategii społecznej w kontekście podniesienia świadomości ekologicznej i aktywizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie Puszczy Białowieskiej
 • Zarządzanie zmianą, czyli wdrażanie strategii projektów społecznych i ekologicznych
 • Przewodzenie i motywowanie zespołów projektowych w procesie realizacji celów społecznych i ekologicznych
 • Super Lider – czyli jakość i efektywność pracy podczas realizacji inicjatyw społeczno-ekologicznych
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w relacjach społecznych
 • Ochrona przyrody
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Edukacja ekologiczna
 • Zrównoważony rozwój

Terminy zjazdów szkoleniowych Liderów Środowiska Młodzieży w Zamościu

Archidiecezja Lubelska, Diecezja Sandomierska, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska

 • 22-24 marca 2019
 • 17-19 maja 2019
 • 14-16 czerwca 2019

Copyright © 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.